BASKETBAL

AŠK Lokomotíva Sereď ďakuje Mestu Sereď za finančnú podporu


Zdieľať článok

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie Mestu Sereď za finančnú podporu AŠK LOKOMOTÍVA SEREĎ.

Mesto Sereď podporilo športové a mládežnícke aktivity AŠK Lokomotíva Sereď v roku 2023 finančnou čiastkou 39118€, ktorú tvorila: 

- dotácia mesta na rozvoj telovýchovy a športu na prvý polrok 2023 vo výške 34189€,

- dotácia mesta na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít vo výške 4929€.

Aj vdaka týmto financiám sme zaznamenali množstvo úspechov o ktorých sme priebežne informovali počas celého roka.

ĎAKUJEME ZA PODPORU!


Galéria