V ROKU 2017 SME SI PRIPOMENULI 60 ROKOV OD VZNIKU BASKETBALU V SEREDIPísal sa september 1954 a na bývalú Jedenásťročnú strednú školu ( dnešné gymnázium ) v Seredi prišiel z Bardejova rodák z Križovian n. D. Ján Kolný, stredoškolský učiteľ telesnej výchovy a zemepisu. Sám všestranný športovec – futbalista, hokejista, stolný tenista , ktorému však najviac prirástol k srdcu basketbal.
Stihol okolo seba zorganizovať skupinu mladých záujemcov a záujemkýň o basketbal, prihlásil ich do krajskej súťaže, ale to bolo všetko, na čo mal čas, pretože už v októbri musel nastúpiť na základnú vojenskú službu a tak na pokračovanie bolo treba počkať dva roky. Ak sa dnes zamýšľame, čím to je, že seredský basketbal dosahoval a dosahuje dobré výsledky, treba si pripomenúť niekoľko podstatných faktov.

Vyrástol v nie práve najideálnejších podmienkach starej Sokolovne. Značným pokrokom bolo otvorenie telocvične na ZŠ na Komenského ul., kde sme získali nový stánok najmä pre zápasy celoslovenských súťaží vďaka porozumeniu riaditeľa školy Viktora Košču. Neskôr pribudla aj telocvičňa na obchodnej akadémii vďaka riaditeľovi Ing. Jozefovi Novosedlíkovi a zlatým klincom bolo dokončenie rekonštrukcie Sokolovne na športovú halu.
Bolo výhodou, že s basketbalom sa v Seredi začalo na školách a ako tréneri pracovali viacerí učitelia. Ján Kolný založil žiacku ligu –pioniersku ligu, v ktorej sa stretávali žiaci a žiačky jednotlivých ročníkov troch seredských základných škôl a jej úlohou bolo získať čo najviac mladých adeptov a adeptiek pod deravé koše.

Okres Galanta patril medzi tie, v ktorých sa hrali dlhodobé súťaže žiactva, dorastu a dospelých, čo umožňovalo zapojiť sa do aktívneho športovania aj tým, čo nedosahujú špičkovú úroveň, ale radi si zašportujú.
Basketbal v Seredi vždy bol a je športom mladých a jednou z úloh, ktorá stojí pred tými, ktorí dnes v meste riadia basketbalové dianie, aby sa čo najviac presadzoval na školách všetkých stupňov a zapájali sa do neho ako tréneri a funkcionári tí, čo už s aktívnym hraním skončili.
V jeho začiatkoch mu výrazne pomáhal Okresný výbor Slovenskej telovýchovnej organizácie v Galante - jeho predseda Ján Bičan, tajomníci Pavol Šimek a Ján Záborský ametodik Mikuláš Melay.
Dnes je to predovšetkým podpora zo strany Mestského úradu, primátora Ing. Martina Tomčányiho a prednostu Ing. Tibora Krajčoviča ml.


Do súťažného diania sa družstvá basketbalového oddielu Slavoja Sereď zapojili v hracom období 1957/ 58. Do krajského majstrovstva nastúpili dorastenky, ktoré trénoval Ján Kolný a pomáhal mu kolega Štefan Feník, v zložení Miklášová, Uhrovičová, Chynoranská, Práznovská, Pekarová, Heribanová, M. Scherhauferová, Benková, Pauerová, Suhajová, Válkyová a Bojnanská a obsadili tretie miesto.
Ján Kolný viedol aj družstvo dorastencov, ktoré v rovnakej súťaži skončilo tiež na treťom mieste a tvorili ho Valach, M. Kramár, Z. Lehocký, Kudela, Lihan, Hečko, Tomčányi, Taufer, Adamča, Ferenc, Hrušovský, Bohát a Heriban.
V nasledujúcej sezóne si síce staršie dorastenky vybojovali účasť v dorasteneckej lige, ale administratívnym zásahom ich do nej nezaradili, a tak v krajskom majstrovstve A-družstvo s trénerom Jánom Kolnýmsuverénne zvíťazilo a štartovalo v ňom aj B-družstvo, ktoré viedol Milan Lihan. Naše hráčky sa začali presadzovať aj vo výberových celkoch - do družstva Bratislavského kraja boli zaradení Miklášová, Práznovská, Valach a M. Kramár.
Družstvo dorastencov viedol aj naďalej Ján Kolný a po prvý raz sa v krajskej súťaži predstavilo družstvo mužov, za ktoré hrali Kolný, Ternény, Sedláček, M. Kramár, Valach, Kudela, Lihan, M. Lehocký, Z. Lehocký, Tomčányi, J. Hanák a Taufer.
Zásluhou Mariána Tomčíka vzniklo aj pri seredskej posádke mužstvo VTJ Dukla a tak v tomto období sa či v telocvični, alebo vonku na antuke stretávali dva seredské celky.

Prvý výrazný prienik v mládežníckej kategórii dosiahli v roku 1959 mladšie dorastenky ( kadetky ) na Veľkej cene Slovenska v Leviciach, keď kolektív v zložení Bíliková, Pekarová, M. Scherhauferová, Szabóová, Tanušková, Hilkovičová, Poláková, Bašová, Kosáčová a Garajovávedený Jánom Kolným obsadil za Sláviou Bratislava UK druhé miesto a tento úspech zopakoval aj o rok na Starej Turej.
Bol to dobrý vstup do sezóny, v ktorej staršie dorastenky ( juniorky ) zvíťazili v krajskom majstrovstve, postúpili do dorasteneckej ligy, vyhrali jej západnú skupinu a na majstrovstvách Slovenska vo Svite obsadili 2. miesto za Sláviou Bratislava UK pred Lokomotívou Košice a TJ Ružomberok, čo im zabezpečilo postup na majstrovstvá Československa do Kroměříža, kde skončili šieste. O tento úspech sa spolu s Jánom Kolným a Milanom Lihanom zaslúžili hráčky Miklášová, Bíliková, Pekarová, M. Scherhauferová, Tanušková, Szabóová, Poláková, Práznovská, Vašková, Bašová a Šimonová.
Dorastenci, ktorých postupne viedli Albert Kudela, Tibor Krajčovič st. a František Eret, štartovali v súťažiach na úrovni kraja. Družstvo mužov prestalo hrať súťažne.

V roku 1961 hráčky M. Scherhauferová, Bíliková, Poláková, Tanušková a Szabóová s trénerom Jánom Kolným reprezentovali Slovensko na trojboji Čechy – Morava - Slovensko a zaslúžili sa o druhé miesto.

V sezóne 1962/ 63 družstvá mladších a starších dorasteniek viedol Ján Kolný a obe skončili v majstrovstvách kraja na druhom mieste, po prvý raz sa do majstrovstiev kraja zapojilo aj družstvo žien vedené Albertom Kudelom a skončilo tretie a starší dorastenci ( juniori ), ktorých trénoval Milan Lihan, v zložení Plézel, Mlynár, Haršányi, Kučera, Rigo, Božgai, Bílik, Kubányi, Lehocký a Horváth sa umiestnili v krajskej súťaži za Iskrou Partizánske na druhom mieste a postúpili do krajského majstrovstva.

Od hracieho obdobia 1963/ 64 sa so staršími dorastenkami stretávame pravidelne v dorasteneckej lige a o tento úspech sa pod vedením Jána Kolného zaslúžili Eva a Viera Medovarské, Vavrová, Švrčková, E. Hričovská, Š. a Z. Túrociové, Kosová, B. Klottonová, E. Kubačková a Navrátilová.
Nakoľko Albert Kudela nastúpil na základnú vojenskú službu, družstvo žien prevzal Milan Lihan a v zložení Abošiová, Bilková, Bašová, Janegová, Miklášová, Šimonová, M. Scherhauferová, Poláková, Pekarová, Pavlíková, Garajová, M. Hričovská, Vašková a Hilkovičová obsadili v majstrovstve kraja tretie miesto za Slovanom Bratislava ChZJD B a Spartakom Myjava. Družstvo starších dorastencov, ktoré postupne viedli Miroslav Polák, Ivan Kontšek a Jozef Horváth, sa márne pokúšalo postúpiť do dorasteneckej ligy, na tento úspech bolo treba ešte počkať.

V nasledujúcej sezóne v pravidelných súťažiach štartovali žiačky, žiaci, A a B družstvá starších dorasteniek, starší dorastenci a ženy. Najúspešnejšie boli staršie dorastenky, ktoré v dorasteneckej lige skončili tretie. Ženy si vybojovali postup do kvalifikácie o Slovenskú národnú ligu ( dnešná I. liga ), tretie miesto na postup nestačilo.
Prvým zahraničným súperom Seredčaniek boli v roku 1965 na antukovom ihrisku dorastenky TSC Berlín, ktorým podľahli 20:31 ( 10:19 ).
Ženy sa na domácej palubovke posilnené odchovankyňami Bílikovou a Tanuškovou stretli s juhoslovanským prvoligovým KK Partizan Nový Sad, raz zvíťazili 56:37 a dva razy prehrali 45:60 a 30:62.

Pred hracím obdobím 1965/ 66 družstvá Slavoja opustili svoje doterajšie pôsobisko – Sokolovňu a začali hrať a trénovať v regulárnych podmienkach v telocvični ZŠ Nová škola na Komenského ul. Prinieslo to úspech predovšetkým ženám. Družstvo vedené Milanom Lihanom v zložení Pekarová, E. a V. Medovarské, Kosová, E. a M. Hričovské, Lihanová, Š. Túrociová, Poláková, Vavrová, Šimonová, Krivosudská a Navrátilová zvíťazilo v krajskom majstrovstve a zabezpečilo si postup do Slovenskej národnej ligy.
Staršie dorastenky vedené Jánom Kolným obsadili v dorasteneckej lige opäť tretie miesto, mladšie dorastenky trénovali Jaroslav Hrušovský a Viera Medovarská a v krajskom majstrovstve skončili štvrté.
Už v priebehu sezóny sme pociťovali, že zo strany TJ Slavoj Sereď sa nám nedostáva takej podpory ako doteraz. Pomáhali nám jednotliví členovia výboru – Viktor Koščo, Anton Štrbo, MUDr. Pavol Záborský, Ján Godály, Jozef Lehocký. Schyľovalo sa k vytvoreniu dvoch TJ v Seredi. Stalo sa tak v roku 1966, keď bola založená TJ Hutník Sereď, ktorej jediným oddielom bol futbalový, a tým vlastne prišlo k likvidácii Slavoja.
Basketbalovýoddiel hľadal riešenie a našiel ho za pomoci Ing. Štefana Božgaia u Železničnej stanice Sereď, ktorá súhlasila so založením TJ Lokomotíva Sereď. Z jej pracovníkov u zrodu novej TJ stáli Karol Kocún, Štefan Súdin, Emil Karel a Ladislav Veľký, z bývalých funkcionárov Slavoja to boli Michal Bilka, JUDr. Michal Hudák, MUDr. Pavol Záborský, PaedDr. Pavol Krištofík, Ján Lehocký, Ján Kolný, Albert Kudela a Milan Lihan.
Vstup do rodiny železničiarskych telovýchovných jednôt bol dôležitý aj z ekonomického hľadiska – na cestovanie za súpermi sme mohli využívať režijné lístky, čo nám umožňovalo pri výbere turnajov v prípravnom období nehľadieť na vzdialenosť od miesta konania.

Prípravu na novú sezónu sme začali už pod patronátom novej TJ a darilo sa nám v nej dobre. Družstvo starších dorasteniek skončilo v dorasteneckej lige na piatom mieste.
Ženy v príprave na premiéru v Slovenskej národnej lige hostili poľský prvoligový celok Olympia Poznaň, ktorému podľahli 42:68. Na Memoriáli A. Hoštákovej v Trenčianskej Teplej zdolali prvoligovú Lokomotívu Košice 36:30, v Bratislave na turnaji ku Dňu železničiarov juhoslovanský prvoligový KK Banja Luka 38:33. Nízky počet bodov nech neprekvapí – hralo sa na vonkajších ihriskách. Súťaž sa vydarila – ako nováčik sme sa umiestnili na štvrtom mieste.

Úspešní boli aj chlapci. Mladší dorastenci vedení Albertom Kudelom skončili v krajskom majstrovstve na 2. mieste a na majstrovstvách Slovenska boli štvrtí.
Ešte úspešnejší bol Albert Kudela s družstvom starších dorastencov , ktorí bez porážky zvíťazili v majstrovstve kraja a postúpili do dorasteneckej ligy. Zaslúžili sa o to hráči Džugas, Schmidt, M. Túroci, J. Hudák, Sečen, D. Nyitrai, Š. Kramár, Kotúťek, Štefanec, Kollárik a Trnka.
Nasledujúce dve sezóny nepriniesli našim družstvám výraznejšie úspechy, za zmienku stojí, že dorastenky E. Hričovská, sestry Glogovské, E. Kubačková a E. Scherauferová sa spolu s trénerom Milanom Lihanom zúčastnili ako reprezentantky Západoslovenského kraja štvorboja krajov na Starej Turej.

Pred hracím obdobím 1969/ 70 prišlo k istým organizačným zmenám. Funkciu predsedu oddielu kratší čas vykonával Imrich Valach, výbor oddielu zrušil družstvo starších dorastencov a k výmenám prišlo aj na postoch trénerov jednotlivých družstiev. Družstvo žien prevzal Albert Kudela, staršie dorastenky Milan Lihan, A družstvo mladších dorasteniek Ján Kolný, B družstvo Jozef Horváth a minibasketbalistom sa venovali manželia Hrušovskí. Vďaka našej odchovankyni Adriane Bílikovej – Biermaierovej pred začiatkom súťažného obdobia absolvovali ženy prvý zahraničný zájazd do Viedne, kde sa stretli s majstrom Rakúska UnionFirestone Viedeň. V prvom zápase prehrali 38:77, v druhom zvíťazili 56:45. Pod vedením tajomníka TJ Pavla Krištofíka sa ho zúčastnili A. Kudela, M. Lihan, A. Kalinayová, E. Hričovská, E. a Ľ. Glogovské, E. Scherhauferová, O. Klottonová, E. Kubačková, A. Lihanová, M. Hričovská, M. Petroušková a Kuchtová,
Štartovalo aj na Memoriáli M. Blažeka v Bratislave, kde sa umiestnilo na 4. mieste za Slovanom Bratislava ChZJD, juniorkami ČSSR a UnionomFirestone Viedeň. Na medzinárodnom turnaji na Myjave zdolali francúzsky celok SR Hagenau 48:31 a na turnaji v Kyjove prvoligovú TJ Gottwaldov ( dnešný Zlín ) 33:31.

V SNL obsadili 6. miesto, staršie dorastenky v dorasteneckej lige 4. miesto a zvíťazili na domácom medzinárodnom turnaji pred Lokomotívou Liberec I a rumunským družstvom Športovej školy Konstanca. Družstvo minibasketbalistiek sa na majstrovstvách Slovenska umiestnilo na 2. mieste za Mladosťou Banská Bystrica a pred Sláviou Bratislava UK. Družstvo minibasketbalistov pod vedením Jaroslava Hrušovského zopakovalo vlaňajšie prvenstvo na Slovensku pred Baníkom Cígeľ Prievidza a VSS Košice a v zápase s majstrom ČSR Tatran Kostelec nad Černými lesy pridalo po víťazstvách 40:35 a 38:31 titul neoficiálneho majstra ČSSR. Hralo v zložení Karmažín, Ferenc, Takáč, Krivošík, Kubačka, Hodúr, Lukáči, Prešnajder, Gála, Roľník, Mészáros, Filo, Cehlárik, Tóth a Lagovský.

Sezóna 1970/ 71 bola najúspešnejšia pre staršie dorastenky, ktoré si v lige udržali druhé miesto a postúpili na majstrovstvá ČSSR do Karlových Varov, kde skončili šieste. Družstvo viedli Milan Lihan a Jozef Džugas a hrali v ňom Králiková, Kurucová, Gašparíková, Tomečková, Harmatová, Pišelyová, Eliášová, A. Hričovská, Petrášová a K. Scherhauferová. Absolvovali zájazd do Rumunska, kde v Konstanci zvíťazili na turnaji CupaMariiNegra. Zdolali Športovú škola Konstanca A 62:61, StiintaFetesti 63:31 a Športovú školu Konstanca B 66:16.
Šancu postúpiť na majstrovstvá ČSSR mali aj o rok, ale nakoniec v dorasteneckej lige skončili na štvrtom mieste.Na majstrovstvách ČSSR TJ Lokomotív v Beroune sa umiestnili na 3. mieste za Lokomotívou Karlove Vary a Lokomotívou Košice. V medzinárodných zápasoch boli úspešné proti poľskej Wisle Krakov 47:20, proti majstrovi Rumunska Športovej škole Konstanca 51:46 a 47:45 a francúzsky FSGT Toulousezdolali 43:23. Družstvo tvorili Gašparíková, V. Filová, Tomečková, Harmatová, A. Hričovská, Gajdošová, Súdinová, J. Kubačková, Veselá, Ružeková, Mlynárová, Lopašovská, Černá, D. Filová, Šimíková a Modrovičová.
Na majstrovstvá ČSSR sa podarilo postúpiť mladším dorastenkám. Pod vedením trénerov Jozefa Horvátha a Milana Štefanca po 2. mieste v dorasteneckej lige na majstrovstvách ČSSR v Prahe obsadili 5. miesto.
Ženy v SNL zopakovali šieste miesto a za družstvo, ktoré viedol Albert Kudela, hrali E. Hričovská, E. Scherhauferová, Králiková, Kurucová, Gašparíková, E. Paštéková–Kubačková,A.Kalinayová, Prikrylová, Kapošová, Petroušková, Eliášová, Pfeiferová - Kosová, Tomečková, V. Filová, Gajdošová, A. Hričovská a Pišelyová.
V tomto období sa družstvá mladších a starších dorasteniek pravidelne zúčastňovali na najvýznamnejších mládežníckych turnajoch v ČSSR – Vianočnom turnaji v Prahe a Pohári oslobodenia Bratislavy, staršie dorastenky boli účastníčkami majstrovstiev ČSSR TJ Lokomotív v Beroune.

Počas pôsobenia na SVŠ a Gymnáziu Sereď viedol Milan Lihan družstvo dievčat školy, ktoré tvorili hráčky Lokomotívy, na stredoškolských hrách. Najväčší úspech dosiahli v roku 1975 na Celoštátnom finále stredoškolských hier v rámci športových súťaží Československej spartakiády 1976, keď v Bratislave skončili na 2. mieste. O tento úspech sa zaslúžili hráčky J. Kubačková, Vargová, A. Kosíková, Súdinová, Kozová, Černá, Kubánková, Lopašovská, Sojková a Kudláčová. V roku 1972 v Handlovej skončili štvrté. Pravidelne sa zúčastňovali na neoficiálnych stredoškolských majstrovstvách Slovenska po linke Socialistického zväzu mládeže – Memoriáli Mirka Nešpora v Holíči. V roku 1969 na ňom vybojovali 2. miesto a v roku 1970 ho vyhrali.

Pri ZŠ Sereď, Komenského ul. vzniklo 1. IX. 1972 Školské športovéstredisko mládeže, ktoré po dobu 23 rokov viedol Albert Kudela ako profesionálny tréner. Dievčatá a chlapci dosiahli nemálo významných úspechov. Najväčším bolo 2. miesto na Pionierskej olympiáde v Prešove v roku 1978 spomedzi šiestich najlepších kolektívov z Československa.
Mladšie žiačky ( teraz mini žiačky ) zvíťazili v majstrovstvách kraja v rokoch 1974, 1975, 1982, 1983 1991. 2. miesto obsadili deväťkrát, na majstrovstvách Slovenska boli tretie v roku 1975 a 1991, štvrté v roku 1974 a siedme v roku 1977.
Staršie žiačky zvíťazili v majstrovstvách kraja osemkrát, šesťkrát boli druhé, na majstrovstvách Slovenska obsadili 2. miesto v roku 1974, 1975, 1981 a 1993, tretie boli v roku 1979 a 1994.
Žiaci štartovali na majstrovstvách Slovenska dva razy – v roku 1976 sa umiestnili na siedmom a v roku 1977 na piatom mieste.
V minulosti boli chlapci a dievčatá rozdelení do kategórií podľa školských rokov ( teraz podľa kalendárnych ) – mladšie žiactvo tvorili žiaci 5. a 6. ročníka, staršie 7. a 8. ročníka. V tomto období vzhľadom na dosahované výsledky dorasteniek zaradil odbor talentovanej mládeže SÚV ČSZTV Lokomotívu Sereď do systému tréningových stredísk mládeže, čo pomohlo pri zlepšovaní materiálnej zabezpečenie družstva starších dorasteniek a pravidelnom organizovaní predsezónnych sústredení.

Popri finančných prostriedkoch od telovýchovných orgánov basketbalovému oddielu pomáhali aj seredské podniky Spojené cukrovary, Slovenské kávoviny, Slovenské pečivárne, ZIPP a Niklová huta.

Osemdesiate roky už tak úspešné neboli, pretože od sezóny 1988/ 89 sa v najvyšších celoslovenských súťažiach nestretávame s družstvami žien a starších dorasteniek, pozitívom bolo, že vďaka porozumeniu riaditeľa OA Sereď Ing. Jozefa Novosedlíka mohol využívať telocvičňu na tejto škole aj basketbal. Na lepšie časy začalo svitať na začiatku deväťdesiatych rokov. Basketbalový oddiel Lokomotívy Sereď sa začal orientovať na úspešné vystúpenie svojich družstiev na regionálnej úrovni a výsledky sa dostavili.
V hracom období 1991/ 92 obsadili 1. miesto v majstrovstvách kraja mladšie a staršie mini žiaťky, mladšie a staršie dorastenky a žiačky sa umiestnili na druhom mieste.
Staršie žiačky si tak vybojovali postup do žiackej a staršie dorastenky do celoslovenskej dorasteneckej ligy. V nasledujúcej sezóne v majstrovstvách kraja sa staršie dorastenky a ženy umiestnili na 2. mieste, mladšie dorastenky na treťom a mladšie mini žiačky na štvrtom mieste.
O výrazný úspech sa zaslúžili žiačky , ktoré v celoslovenskej žiackej lige obsadili 2. miesto za Lokomotívou Žilina a pred Sláviou UK Bratislava. O tento úspech sa zaslúžili hráčky E. Sabová, S. Kovačiková, B. Jurková, M. Šmátralová, M. Kapošová, J. Krajčovičová J. Gavorníková, B. Borovičková, K. Brezíková, Z. Králiková, V. Javorová, D. Ďuricová, E. Vojtechová, E. Klempererová, K. Mikulcová a Z. Lášticová pod vedením trénera Alberta Kudelu a jeho asistenta Tibora Krajčoviča ml. Z tohto družstva vyšli neskoršie reprezentantky SR Bronislava Borovičková a Eva Sabová – Prekopová.

Sezóna 1993/ 94 priniesla výrazný úspech mladším dorastenkám, ktoré pod vedením Evy Sabovej sa v základnej časti dorasteneckej ligy umiestnili na treťom mieste a vo finálovom turnaji o titul majstra SR porazili VSS Košice a SIPOX Ružomberok a len prehra s Lokomotívou Bratislava ich odsunula na druhé miesto. O zisk strieborných medailí sa zaslúžili Bernardová, Brezíková, Borovičková, Z. Gavorníková, Hudáková, Krajčovičová, J. Králiková. Macurová, Planková, Sabová a Šmátralová. Darilo sa aj starším žiačkam, ktoré zvíťazili v krajskom majstrovstve starších žiačok a zabezpečili si tak postup do žiackej ligy. Kolektív hráčok Borovičková, Brezíková, Filová, M. Javorová, Kramárová, Kalivodová, Luláková, Miháliková Mikulcová, Novotová, Sečeňová a Šmátralová viedli tréner Albert Kudela a jeho asistent Tibor Krajčovič ml.
Do nasledujúceho hracieho obdobia vstúpilo v krajskom majstrovstve aj družstvo žien, k aktívnej činnosti sa vrátili skúsené hráčky Gavorníková, Sabová – Nagyová, Sečenová – Horská, Ševčovičová – Ješová, I. Veselá, ktoré doplnili Grillovú, M. Krajčovičovú, Mandákovú, Z. Krajčovičovú – Mihálikovú, Snopkovú a Prikrylovú – Švecovú. Ich úsilie prinieslo postup do 2. ligy.
Družstvo starších žiačok skončilo v krajskom majstrovstve na 4. mieste a postúpilo do žiackej ligy a kadetky zvíťazili v krajskom majstrovstve. Časom sa basketbal v rámci AŠK Lokomotíva Sereď rozdelil na mužskú a ženskú zložku – MBK a ŽBK . V tomto období dosahovali najmä vo vekových kategóriách minibasketbalu a žiactva družstvá Lokomotívy veľmi dobré výsledky a pravidelne štartovali na majstrovstvách Slovenska. Chlapci pod trénerským vedením Jolany Čomajovej, Romana Pekaríka a Martina Bosého a dievčatá s trénermi Jozefom Kapošom, Tiborom Krajčovičom ml., Richardom Kamenským a Martinom Bosým zaznamenali významné úspechy na úrovni kraja, Slovenska i v zahraničí.

V sezóne 2004/ 05 sa na majstrovstvách SR starší žiaci umiestnili na 6. mieste, o rok neskoršie mladší žiaci na treťom, starší mini žiaci na druhom a mladší mini žiaci na piatom mieste, v hracom období 2006/ 07 mladší žiaci na 4., mladší mini žiaci na 3. mieste, následne starší žiaci na 2., starší mini žiaci na 5. a mladší mini žiaci na 4. mieste, v sezóne 2008/ 09 mladší žiaci obsadili 4. a starší mini žiaci 5. miesto, v hracom období 2009/ 10 mladší žiaci sa umiestnili na 6. mieste, podobne aj v nasledujúcom mladší mini žiaci a po
nich mladší mini žiaci, v sezóne 2011/ 12 mladší žiaci vybojovali 2. a starší mini žiaci 6. miesto, mladší mini žiaci skončili na druhom mieste majstrovstiev SR o rok neskoršie.

V hracom období 2013/ 14 boli mladší mini žiaci tretí, o rok žiaci druhí a v sezóne 2015/ 16 starší žiaci tretí.
Z dievčenských družstiev sa na majstrovstvách Slovenska v hracom období 2004/ 05 umiestnili mladšie žiačky na 4. mieste, v sezóne 2005/ 06 mladšie mini žiačky na 5. a staršie žiačky na 6. mieste, o rok neskoršie mladšie žiačky na druhom, v hracom období 2007/ 08 žiačky na žiačky na treťom a nasledovne žiačky na siedmom mieste.V sezóne 2013/ 14 boli žiačky štvrté,podobne ako o rok neskoršie.

V sezóne 2016/ 17 mladší žiaci na majstrovstvách Slovenska obsadili šieste miesto, kadeti v celoslovenskej lige skončili na deviatom mieste a najlepšie – na štvrtom mieste – sa umiestnili kadetky na finálovom turnaji o titul majstra SR.
V roku 2016 starší žiaci štartovali v EYBL – Európskej basketbalovej lige mládeže. Úvodný turnaj absolvovali v maďarskom Budaörsi, kde ich čakali súperi z Macedónska, Česka a Maďarska.

Vstup do EYBL mali dobrý, v prvom zápase nastúpili proti macedónskemu družstvu zo Skopje KK Fenix 2000, nad ktorým zvíťazili 69:63 ( 36:33 ). Popoludní odohrali druhé stretnutie s domácim celkom BDSE – GraphaxBudaörs, ktorý bol nad ich sily, a podľahli mu 61:88 ( 23:41 ). Cenný úspech dosiahli v zápase s USK Praha, ktorý zdolali po veľmi dobrom výkone 69:57 ( 35:29 ). V poslednom stretnutí ich čakal maďarský súper SoproniSportiskola, ktorý porazili 57:47 ( 35:17 ). Za najužitočnejšieho hráča z družstva Lokomotívy organizátori vyhlásili Máté Balogha. Bilancia tri víťazstvá a jedna prehra bola rozhodne úspechom.
Druhý turnaj, na ktorom sa rozhodovalo o dvoch postupujúcich do finálového turnaja v Litve, sa hral opäť v Maďarsku, tentoraz v Soproni. Úvodný zápas im tentoraz nevyšiel – podľahli súperovi zo žiackej ligy MBA Prievidza 60:74 ( 23:38 ). Reparát sa im vydaril, nad nadDebrecéniKosárlabda Akadémia – DSI zvíťazili 66:52 ( 32:30 ) po zlepšenom výkone v druhom polčase. V sobotu v zápase s TS Jahn Mníchov išlo Seredčanom takpovediac o všetko - víťazstvo by ich udržalo v hre o postup do finále. Nezadarilo sa – nemecké družstvo zvíťazilo 65:58 ( 32:32 ). Posledné stretnutie s Pest-BudaNorthbolo napínavé do konca a v samotnom závere úspešné dva trestné hody Skubeňa rozhodli o najtesnejšom víťazstve 63:62 ( 33:26 ).
O piatom mieste pri rovnosti bodov družstiev na 3. – 5. mieste rozhodli výsledky ich vzájomných zápasov. Matúša Skubeňa vyhlásili za najlepšieho hráča Lokomotívy a bol zaradený aj medzi najlepších hráčov turnaja. O tento úspech sa s trénerom Martinom Bosým zaslúžili hráči Skubeň, Javor, Vladovič, Poboček, Balogh, Révai, Banovič, Genčúr, Uhrapka, Vilem, Paštéka, Láštic a Blaško.

O rok neskorej v EGBL – Európskej basketbalovej lige dievčat štartovalo vďaka Norbertovi Zaťkovi družstvo kadetiek. V dňoch 27. - 29. X. 2017 štartovalo na prvom turnaji v lotyšskej Rige.
V prvý deň podľahlo dánskemu celku BC Aabyhoj 43:68 ( 17:43 ) a fínskemu družstvu HB PHYK Cadets 42:72 ( 24:35 ). Víťazstva sa dočkalo o deň neskôr proti domácemu BS Riga/ Ridzene50:45 ( 18:27 ), ale nestačilo na CF BB Luxembourg, ktorému podľahlo 30:50 ( 20:25 ) a v poslednom zápase Seredčanky prehrali s BS Riga Jugla 46:53 ( 19:31 ). Za najlepšiu hráčku z družstva Lokomotívy vyhlásili Simonu Scherhauferovú.
Dievčatá sa mohli na vlastnej koži presvedčiť, že dobrý basketbal vedia hrať nielen v tradičných vyspelých basketbalových krajinách, ale aj na severe Európy, ba dokonca aj v Luxembursku. Na turnaji štartovali hráčky ročníkov 2001/ 2002 v zložení Bieliková, Bencelová, Ciuttiová, Határová, Jányová, Koleňáková, Malková, Námesná, Očadlíková, Scherauferová, Tóth a Zaťková s trénerom TomášomKačmaríkom.

V roku 2011 muži pod vedením Richarda Kamenského postúpili do I. ligy a v prvom ročníku svojho účinkovania obsadili 13. miesto, ktoré si o rok neskúr zopakovali. V sezóne 2013/ 14 poskočili na dvanáste a a najlepšie sa umiestnili v nasledujúcej – na deviatom mieste a postup do prvej osmičky im utiekol o len vlások. Hracie obdobie 2015/ 16 pod vedením Juraja Adamčíka bolo ich posledným v prvej lige a na rozlúčku sa umiestnili na 13. mieste.

V poslednej dobe basketbalový oddiel získal nových trénerov – z Levíc prišiel skúsený tréner Jozef Ištók, ktorý viedol družstvo kadetov , v tejto sezóne trénuje žiakov, kadetov a juniorov, Miloš Procházka , ktorý okrem iného pôsobil aj v Slovane Bratislava a naposledy v BK AŠK Slávia Trnava, viedol kadetky a teraz ho čakajú staršie mini žiačky a starší žiaci. Ako posledný prišiel Tomáš Kačmarík, ktorý úspešne trénoval mládežnícke družstvá na Starej Turej a naposledy extraligové družstvo žien ŠBK Šamorín. Zasadne na lavičku kadetiek. Zo Seredčanov zostal Martin Bosý ako tréner starších mini žiakov a žiačok.

V Seredi sa udomácnil aj streetball – basketbal 3 x 3. V roku 2003 sa uskutočnil prvý a 24. VI. 2017 už XIV. ročník tradičného Jarmočného streetballu na Mlynárskej ulici.
Hráčky Monika Krajčovičová, Lucia Mrvová a Michaela Sedláčková sa pod vedením trénera Richarda Kamenského, v súčasnosti ústredného trénera mládeže SBA, zúčastnili v roku 2015 ME junioriek do 18 rokov v basketbale 3 x 3 v bieloruskom Minsku, kde obsadili 14. miesto a v tom istom roku tréner Kamenský a hráčky Mrvová a Sedláčková štartovali v maďarskom Debrecíne na MS, kde sa umiestnili na 19. mieste.
V Seredi na Námestí Slobody sa 10. VI. 2017 uskutočnil medzinárodný turnaj v basketbale 3 x 3 SEREĎ CUP, ktorý vhodne zapadol do roku 60. výročia založenia organizovaného basketbalu v meste. Zúčastnilo sa ho vyše 30 družstiev z Maďarska, Rakúska a Slovenska. Otvoril ho primátor meste Sereď Ing. Martin Tomčányia jeho ambasádorkou bola seredská odchovankyňa a v súčasnosti generálna manažérka Piešťanských Čajok Bronislava Borovičková. Organizačne ho zabezpečovali Martin Lámala a Roman Adamčík, bývalý manažér reprezentačného družstva žien SR.

Pochvalu si zaslúžia oba seredské basketbalové kluby za usporadúvanie letných prázdninových kempov pre mladých adeptov basketbalu.

LOKOSEREDCAMP 2017 sa uskutočnil v dňoch 3. – 7. VII. 2017 v ŠH Sokolovňa za účasti 24 mladých basketbalistov. Viedli ho štyria tréneri – domáci Jozef Ištók a Martin Bosý a dvaja zahraniční – Miloš Babič, Srb, hráč v NCAA a draftovaný v NBA klubom Cleveland Cavaliers a MiamiHeat, hráč euroligových AEK Atény, ŽalgirisKaunas, ACB BaloncestoFuenlabrada.
Jeden tréning sa uskutočnil v angličtine a viedol ho srbský tréner VladimirBosnjak, ktorý viedol o i. aj reprezentačné družstvá Sýrie, Kuvajtu a Maroka.

Basketbal to nie sú len hráčky, ale aj funkcionári, tréneri a rozhodcovia. Z hráčok, ktoré obliekali seredský dres, sa najvýraznejšie presadili Adriana Bíliková – Biermaierová, reprezentantka ČSSR a Rakúska, Martina Godályová – Vrťová, reprezentantka SR na OH 2000 a MS 1994, Bronislava Borovičková, medailistka z juniorských ME a účastníčka ME žien a Eva Sabová – Prekopová, držiteľka bronzovej medaily z MS junioriek.
Z mužov to boli Peter Bílik, juniorský reprezentant ČSSR a hráč reprezentačného mužstva mužov Rakúska a Ľubomír Krivošík, hráč Interu Bratislava a majster ČSSR v drese Baníka Cígeľ Prievidza.
Vo funkcii predsedov basketbalového oddielu sa vystriedali Mgr. Ján Kolný, Imrich Valach, Ing. Juraj Dikyj, Albert Kudela, Ján Schiffer, Tomáš Weiss, Mgr. Jozef Kapoš, MUDr. Marián Sabo, PaedDr. Jaroslav Čomaj, Mgr. Jolana Čomajová, Vladimír Ujlacký, Jozef Kojš ml., Ing. Dagmar Novomestská, Miroslav Sedláček, Roman Pekarík, Ing. Richard Kamenský a Marián Majerník.
Z trénerov Milan Lihan pôsobil ako tréner junioriek Slovenska a asistent trénera junioriek ČSSR, podieľal sa na zisku zlatých medailí na ME v španielskom Vigu v r. 1975 a bronzových na ME v bulharskom Chaskove v r. 1977 a ako tréner priviedol kadetky ČSSR na 5. miesto na ME v maďarskom Zalaegerszeguv r. 1980.
Richard Kamenský viedol družstvo junioriek SR U18 v basketbale 3 x 3 v roku 2015 na ME v bieloruskom Minsku a MS 2015 v Debrecíne,akoasistenttrénerapôsobil pri družstve chlapcov do 17 rokov na ME B - kategórie v r. 2016 v macedónskom Skopje a ako tréner viedol kadetky SR U16 v roku 2017 opäť v Skopje.
Jozef Ištók v roku 2016 viedol slovenskú reprezentáciu kadetov do 16 rokov na ME B kategórie v Sofii, kde sa umiestnila na 10. mieste. Ako hráči sa ich zúčastnili MátéBalogh, Matúš Skubeň a Rastislav Šípkovský.
Martin Bosý sa ako asistent trénera zúčastnil ME kadetov U16 v roku 2017 opäť v bulharskej Sofii spolu s hráčmi MátéBalghom, Matúšom Skubeňom,a Rastislavom Šípkovským..
Ako tréneri sa o najvýznamnejšie klubové úspechy zaslúžili Ján Kolný, Albert Kudela, Tibor Krajčovič ml., Jozef Kapoš, Jolana Čomajová, Jozef Horváth, Eva Sabová a Jaroslav Hrušovský.
Okrem nich sa na trénerskej práci podieľali Milan Štefanec, Tibor Krajčovič st., Viera Medovarská, Marta Hrušovská, František Eret, Ivan Kontšek, Miroslav Polák, František Smolinský, Tomáš Weiss, Ján Schiffer, Jaroslav Čomaj, Ľudmila Lukáčová, Jozef Miškeje, Miloš Mičányi, Pavol Baranovič, Norbert Kalinay, Roman Grill, Eva Lámalová, Oľga Godályová, Darina Nagyová, Radovan Vančo, Peter Macura, Martin Lámala a Juraj Adamčík, ako funkcionári a vedúci družstiev Dušan Pavlis, Jozef Džugas, Pavol Plevza, Vladimír Paštéka, Zdenko Lehocký, Dušan Túroci, Jozef Sečen, Jaroslav Kučera, Peter Kuchynka, Juraj Lukovič, Miroslav Schiffer, Alexander Magyar, Ján Králik a Jozef Grill.

V súčasnosti prezidentom AŠK Lokomotíva Sereď je Pavol Skubeň, funkciu predsedu basketbalového oddielu vykonáva Marián Majerník a členmi výboru sú Miroslav Sedláček, Silvia Scherhauferová, Tomáš Vranovič a Norbert Zaťko.
Z rozhodcov to najďalej dotiahol Dalimír Pavelka, ktorý pískal v najvyšších súťažiach v ČSSR a SR a po dosiahnutiu vekového limitu pôsobil v extralige ako komisár. Aj v súčasnosti ešte rozhoduje v oblastných súťažiach na Slovensku a regionálnych spolu s Tomášom Weissom v Dolnom Rakúsku. V súčasnosti v extralige pôsobí Peter Macura.
V celoslovenských súťažiach pôsobili Tomáš Weiss, Jaroslav Kučera a František Smolinský, z mladých rozhodcov vo vyšších súťažiach riadených SBA rozhodujú Jakub Čomaj a Rastislav Jančár.

V decembri 2015 pri ZŠ Juraja Fándlyho vznikol Školský basketbalový klubFándly Sereď, ktorý sa orientuje na chlapčenský basketbal. Jeho predsedom je Vladimír Ujlacký a ako tréneri v ňom pôsobia Jolana Čomajová a Jakub Čomaj.

V hracom období 2016/ 17 mladší mini žiaci obsadili v oblastnej súťaži Západ 5. miesto a v sezóne 2016/ 17 budú štartovať družstvá mladších a starších mini žiakov.
Seredský basketbal vstupuje do ďalšieho hracieho obdobia a treba všetkým družstvám zaželať, aby sa im darilo. Žiadalo by sa stabilizovať funkcionársky káder a trénerov tak, aby pred klubom bola perspektíva na dlhšie obdobie. Potrebuje výraznejšie preniknúť do základných i stredných škôl, získavať ďalších záujemcov a pod vedením svojich trénerov zvyšovať svoju výkonnosť. Funkcionári nech majú šťastnú ruku pri získavaní finančných prostriedkov nielen od MsÚ, doterajších sponzorov az rodičovských príspevkov, ale aj od ďalších sponzorov, ktorí majú záujem na rozvoji hry pod deravými košmi.