Súpiska hráčov

Poradové číslo Meno Priezvisko
5 Tomáš Hatnančík
38 Adrián Jasenský
43 Andrej Skupin
35 Dárius Toth
3 Lukáš Židek
24 Jakub Krcho
26 Lukáš Perička
44 Lukáš Orgoník
56 Ján Javor
8 Patrik Hrdlovič
7 Samuel Bartoš
99 Adam Danihlík
30 Patrik Chatrnúch
24 Patrik Vido
12 Tomáš Hašuk
13 Alan Babindai
31 Jakub Gavora
42 Lukáš Kalinay
Tréner Matej Grill