BASKETBAL

PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU POPOROU MESTA SEREĎ


Zdieľať článok

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie mestu Sereď za podporu AŠK LOKOMOTÍVA SEREĎ. Projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď, ktoré v roku 2020 naše športové a mládežnícke aktivity podporilo finančnou čiastkou 38 033€, ktorú tvorila: 

- dotácia mesta na športovú činnosť, ktorá bola v roku 2020 vo výške 35 811€,

- dotácia mesta na aktivity mimo športovú činnosť zameranú na mládež, ktorá bola v roku 2020 vo výške 2 222€.

Aj vdaka týmto financiám sme zaznamenali množstvo úspechov v roku 2020 o ktorých sme priebežne informovali počas celého roka.

ĎAKUJEME ZA PODPORU.


Galéria