BASKETBAL

Mikuláš s basketbalom pre našich najmenších basketbalistov


Zdieľať článok

V piatok, 9.12.2022 o 14:30, sme odštartovali v ŠH Sokolovňa akciu s názvom: Mikuláš s basketbalom. Zúčastnilo sa jej 56 detí zo Základnej školy Juraja Fándlyho a Jana Amosa Komenského a spoločne si užili podvečer s Mikulášom a Čertom. 

Na začiatok si všetky deti užívali iba prítomnosť trénerov, ktorí si pre nich pripravili cvičenia s Vianočnou tematikou. Ako deti sedeli v stredovom kruhu našej športovej haly a počúvali pokyny trénerov, do dverí vkročil čert. Deti sa razom rozutekali po ihrisku, ale po chvíli pochopili, že čert si tiež chcel iba zatrénovať. Našim najmenším basketbalistom rozcvičil ruky rôznymi driblingovými cvičeniami a zabával ich svojou šikovnosťou. Zároveň ich nabádal k tomu, aby po ňom opakovali rôzne cvičenia a zlepšili si tak svoje driblingové zručnosti. Čert mal veľkú trpezlivosť aj na otázky zvedavých detí. 

Keď už boli všetky deti rozcvičené, prišiel ich pozrieť Mikuláš. Chlapci aj dievčatá zarecitovali krásne básničky a zaspievali pesničky, za ktoré ich Mikuláš odmenil. Hneď potom sme sa pustili do basketbalových zápasov. Všetky deti si s chuťou zahrali a povzbudzovali sa. Nemohli chýbať ani obľúbené "mrkvičky", ktoré momentálne vládnu u detí v tomto klube. 

Vidieť radosť v detských očiach je asi tá najväčšia pochvala pre trénerov nášho klubu. Všetky deti odchádzali unavené, ale hlavne spokojné, že si mohli zatrénovať a zahrať basketbal, ktorý tak strašne majú radi.

 

 


Galéria