BASKETBAL

„PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU MESTA SEREĎ”


Zdieľať článok

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie mestu Sereď za podporu AŠK LOKOMOTÍVA SEREĎ.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď, ktoré v roku 2022 naše športové a mládežnícke aktivity podporilo finančnou čiastkou 48 413 €, ktorú tvorila: 

- dotácia mesta na rozvoj telovýchovy a športu, ktorá bola v roku 2022 vo výške 46 625 €,

- dotácia mesta na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít, ktorá bola v roku 2022 vo výške 1 788 €.

Aj vdaka týmto financiám sme zaznamenali množstvo úspechov v roku 2022 o ktorých sme priebežne informovali počas celého roka.

ĎAKUJEME ZA PODPORU!


Galéria