BASKETBAL

PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU MESTA SEREĎ


Zdieľať článok

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie mestu Sereď za podporu AŠK LOKOMOTÍVA SEREĎ.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď, ktoré v roku 2021 naše športové a mládežnícke aktivity podporilo finančnou čiastkou 45 513€, ktorú tvorila: 

- dotácia mesta na športovú činnosť, ktorá bola v roku 2021 vo výške 43 500€,

- dotácia mesta na aktivity mimo športovú činnosť zameranú na mládež, ktorá bola v roku 2021 vo výške 2 013€.

Aj vdaka týmto financiám sme zaznamenali množstvo úspechov v roku 2021 o ktorých sme priebežne informovali počas celého roka.

ĎAKUJEME ZA PODPORU.


Galéria